Forskning
Bild saknas - Forskning

Forskning

Vår personal brinner för utveckling och forskning inom friskvård, rehabilitering och träning. Många av oss är kontinuerligt involverade i projekt som leder framåt inom träning, arbetshälsa och idrott. Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället och innebär att med ett kritiskt förhållningssätt och ett metodiskt utprövande av trovärdighet och tillförlitlighet söka efter ny kunskap. På Winternet bedriver vi vetenskaplig forskning, utvecklingsarbeten och kvalitetssäkring. Vi är alltid måna om att det vi gör i vårt arbete skall hålla hög kvalité!

För att läsa avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter där Winternet har varit delaktig, klicka här.

Efter medverkan i ett flertal utvecklings- och EU-projekt, så vågar vi säga att vi har hög vetenskaplig kompetens och är bra på det affärsmässiga och finansiering. Det krävs för att kunna genomföra riskfyllda utvecklingsprojekt. 

Även i den akademiska världen är vi en resurs. Vi tar emot praktikanter från olika universitetsutbildningar och flera examensarbeten har utförts under handledning av personal från Winternet. Vår breda praktiska kompetens inom fysisk aktivitet, arbetskapacitet, sport och idrott, ergonomi,sjukgymnastik, rehabilitering etc. gör oss till ett bra komplement till universitetsvärldens teoretiska sida. För översikt av ett urval av examensarbeten Winternet har handlett, klicka här.

Med hjälp av tester kan vi verifiera och mäta vetenskapliga resultat. På Winternet har vi tillgång till ett stort utbud av utrustning för att mäta olika parametrar. Den utrustning som används hos oss är undersökt för validitet (att utrustningen mäter det som den skall mäta) och reliabilitet (att utrustningen mäter lika vid upprepade mätningar). Är du intresserad av vilken utrustning som finns tillgänglig hos oss? klicka här.

Ytterligare utrustning som ej finns specificerad är tillgänglig, t.ex. skivstänger, viktskivor och hantlar.

Ibland söker vi upp våra samarbetspartners, andra gånger är det idérika innovatörer, företag eller privatpersoner som tar kontakt med oss. Vill du samarbeta med oss eller är du intresserad av vår forskning? Kontakta oss idag!

 

 

Vid frågor:

Bild saknas - Ann-Sofie Lindberg.jpg

Ann-Sofie Lindberg

Idrottsfysiolog. Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast, Phd.

Forskningsansvarig

Telefon:

0921-759 48

Kontakta Ann-Sofie Lindberg
Bild saknas - Mats Engstrom.jpg

Mats Engström

VD, Verksamhetsansvarig, Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast, MSc

Kontakta Mats Engström

Brandmannens fysiska förmåga

Medicine doktor Ann-Sofie Lindberg som arbetar på Winternet har i sin avhandling Brandmannens fysiska förmåga tagit fram fystester och gränsvärden inom brandmannayrket. Syftet med avhandlingen är att belysa hur fysiskt krävande brandmannayrket är och säkerställa att relevanta tester samt gränsvärden används. Förhoppningen med det testbatteri samt gränsvärden som tagits fram är att det ska användas i hela Sverige för intag och examination vid brandmannautbildningen samt årligen på yrkesverksamma brandmän.

För att läsa delrapport 2 - Fysiologiska tester, klicka här.

För att läsa delrapport 3 - Fysiska gränsvärden, klicka här.